Home > Introductie > Valongevallen
Proef
Klik hier
Afspraak
06-572.13.395
Klik hier

Valongevallen

Onderstaande cijfers geven aan dat er elke 5 minuten iemand een behandeling krijgt op de spoedeisende hulp als gevolg van een val. Daarnaast overlijden er dagelijks gemiddeld 11 personen ten gevolge van een val.

Het is dus van groot belang om valongevallen terug te dringen. De innovatieve flexibele dorpel VARI-STEPP helpt daarbij omdat:

  • het voorkomt struikelen
  • het brengt het aantal valongevallen terug
  • het reduceert de enorme zorgkosten

Valongevallen 65-plussers in privé-situatie* (Bron: VeiligheidNL)

Gevolg van valongeval Aantal in 2013 Aantal in 2017 Prognose 2030
Aantal doden 2.645 3.849 4.700
Aantal ziekenhuis opnamen 40.000 3.600 56.000
Aantal spoedeisende hulp 80.000 102.000 141.000
Oorzaak: struikelen bijv. drempel 21 % 24 %  
Directe medische kosten 780 miljoen 873 miljoen 1.300 miljoen
Gemiddelde medische kosten p.p. € 9.100,- € 8.200,-  

*dit betreft dus geen verkeer/sport/etc.

Valongevallen 65-plussers in Verpleeg- en verzorgingshuis

Gevolg van valongeval Verpleeg- en verzorgingshuis van 2008-2012
Aantal doden 510
Aantal ziekenhuis opnamen 3.400
Aantal spoedeisende hulp 7.700
Oorzaak ongeval 93 % door vallen, waarvan 9 % door struikelen bijv. drempel
Directe medische kosten 100 miljoen
Gemiddelde medische kosten p.p. € 13.000,-

In allerlei “natte” ruimten wil men voorkomen dat water naar de naastgelegen ruimte loopt. Hiertoe plaatst men al decennia een hardstenen dorpel onder de deur. Dit is bij badkamers, toiletten, keukens, zwembaden, etc.

Wateroverlast kan diverse oorzaken hebben:

  • het afschot naar het afvoerputje is niet goed
  • er is overmatig watergebruik door toepassing van douchebrancards
  • het gebruik van de brandslang om bijvoorbeeld de keukenvloer schoon te spuiten

Dorpels zijn dus noodzakelijk om water tegen te houden. Echter …. traditionale hardstenen dorpels zijn obstakels omdat:

  • ouderen struikelen er met hun voeten over
  • minder validen met een rolstoel komen er niet overheen
  • ouderen met een rollator vallen
  • diverse keukentrolly’s en afvalcontainers komen er niet overheen en rijden dorpels kapot

VARI-STEPP is dus de oplossing, wel een flexibele waterkering maar geen obstakel !!

Het aantal ouderen neemt toe. Enerzijds zijn dat ouderen die langer thuis blijven wonen, dus de privé-situatie. Anderzijds de ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. In bovenstaande tabellen is te zien dat het aantal (dodelijke) slachtoffers jaarlijks flink toe neemt, mede door de vergrijzing.