Valongevallen 65-plussers in prive situatie

Gevolg van valongeval Aantal in 2013 Aantal in 2017 Prognose 2030
Aantal doden 2.645 3.849 4.700
Aantal ziekenhuis opnamen 40.000 3.600 56.000
Aantal spoedeisende hulp 80.000 102.000 141.000
Oorzaak: struikelen bijv. drempel 21% 24% -
Directe medische kosten 780 miljoen 873 miljoen 1.300 miljoen
Gemiddelde medische kosten p.p. € 9.100 € 8.200  

 

Download het complete overzicht

Het probleem

Een traditionele dorpel is een waterkering, maar vormt ook een obstakel voor rollend verkeer

  • Een obstakel voor rollend verkeer zoals bedden, rolstoelen, rollators en cateringkarren
  • Extra belasting voor het (verplegend) personeel
  • Een struikelblok voor ouderen
  • Geen optimale ARBO-omstandigheden

De oplossing

De VARI-STEPP is een waterkerende dorpel, maar geen obstakel

  • Prima waterkering voor natte ruimtes
  • Ergonomisch voor het personeel
  • Rolstoelvriendelijk
  • Draagt bij aan valpreventie van ouderen
  • Ventilatie onder de deur blijft behouden

De VARI-STEPP dorpel is een Nederlandse ontwerp en ziet eruit als elke andere traditionele dorpel. Wordt de VARI-STEPP echter belast, dan veert deze in tot vloerniveau en kan zonder weerstand over de dorpel worden gereden.