Brandvertragend

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in de gezondheidszorg en andere bedrijfstakken. Door de strengere veiligheidseisen zijn brandcompartimenteringen dan ook zeer gebruikelijk. Onder een brandvertragende deur kunnen wij dan ook een 60 minuten brandvertragende versie van de VARI-STEPP leveren.

Kleuren

Door een nieuwe ontwikkeling in het productieproces is het sinds kort mogelijk om de VARI-STEPP te produceren in verschillende (RAL)kleuren. Door een co-extrusie van hetzelfde materiaal is de toplaag van de VARI-STEPP in verschillende (RAL)kleuren te realiseren.


BELANGRIJKE INFORMATIE EN DISCLAIMER:

Deze website van VARI-STEPP is beschikbaar gesteld enkel en alleen voor uw gemak en kan worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. VARI-STEPP geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de verstrekte gegevens. Uw gebruik van deze gegevens blijven uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Producten worden alleen verkocht op de toepasselijke algemene voorwaarden van de verkoop. In geen geval zal de aansprakelijkheid van VARI-STEPP, die voortvloeit uit deze website, hoger zijn dan de aankoopprijs van de betrokken producten.
© 2014 VARI-STEPP. Alle rechten voorbehouden. Reproductie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toepassing

De VARI-STEPP dorpel kan praktisch overal worden toegepast. Met name in natte ruimtes omdat de dorpel waterkerend is. De VARI-STEPP is dé oplossing voor sectoren met rollend verkeer zoals:

  • Ziekenhuizen
  • Verpleeg- en verzorgingshuizen
  • (Particuliere) zorgwoningen
  • Hotels en horeca/keukens
  • Vliegvelden/stations
  • Nieuwbouw en renovatie

De VARI-STEPP kan worden toegepast bij nieuwbouw zodat er tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase rekening mee kan worden gehouden. Maar ook voor renovaties wanneer een traditioneel hardstenen dorpel een obstakel vormt, kan deze vervangen door de VARI-STEPP. Dit is eenvoudig te realiseren en zo nodig kunnen wij dit ook voor u verzorgen.