VARI-STEPP dorpels zijn ontworpen als toepassing in particuliere woningen bij de mensen thuis als in professionele gebouwen zoals ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en verpleeg/verzorgingstehuizen.